Unitat 1 - Autoavaluació

Què és una persona sorda?

Pregunta 1 de 10