Unitat 2 - Autoavaluació

Què és la llengua de signes?

Pregunta 1 de 13