Unitat 3 - Autoavaluació

Observa el video,
què diu?

Escriu la resposta en minúscules.
Després de 3 intents es mostrarà el resultat.

Pregunta 1 de 30