Unitat 4 - Autoavaluació

Observa el vídeo, què diu?
Tria la resposta encertada.

Pregunta 1 de 40