Saltar navegació

Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana

3.2. Les presentacions

Practiquem junts les presentacions. Primer que res, observem i practiquem les configuracions de les fotos, per comprendre bé i articular correctament el signe. Tot seguit feu clic al vídeo per veure el signe:

Les persones que formen part de la Comunitat Sorda, quan es criden entre elles, no utilitzen el nom propi, sinó un altre d’acord amb la modalitat visogestual de la llengua: el signe-nom. Aquest signe-nom normalment destaca algun tret característic de la fisonomia de la persona que tothom percep com a representatiu, encara que també pot ser heretat, tenir a veure amb el lloc de procedència, descriure el caràcter de la persona, etc. En qualsevol cas, el signe-nom és la manera visual d’anomenar les persones que formen part de la Comunitat Sorda, aquelles que hi són properes o que, per algun altre motiu, són populars i apareixen sovint en les converses.

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona UABCEI - Campus D'Excel-Lència Internacional

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons