Saltar navegació

Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana

6. L’LSC a la UAB

En aquesta unitat veurem vocabulari i construccions que ens seran útils en el context universitari a l’hora establir contacte amb persones sordes. Hem dividit la unitat per apartats o àmbits: els estudiants, el personal d’administració i serveis (PAS), el personal acadèmic i el personal de serveis externs.

6.1. Els estudiants

En aquest punt de la unitat veurem vocabulari i construccions útils per a comunicar-nos amb els nostres companys sords signants. Des de la comunicació que es dóna als passadissos de la facultat, dins la classe, a la gespa en les hores de lleure fins a les hores d’oci en horari extraacadèmic.

Qui són els nostres companys? / Companys que s’ajuden.

Vocabulari

Frases

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona UABCEI - Campus D'Excel-Lència Internacional

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons