Saltar navegació

Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana

3. La comunicació bàsica en llengua de signes catalana (1)

En aquesta unitat aprendrem els primers signes bàsics en LSC que ens permetran saludar, agrair, presentar-nos, afirmar i negar de manera molt senzilla. A continuació veurem els colors. Amb aquests nous signes començarem ja a exercitar les mans de manera que ens sentim entrenats amb la llengua per més endavant formar frases.

3.1. Les salutacions i els agraïments

Practiquem junts les salutacions i els agraïments. Farem una ullada als vídeos per comprendre bé i articular correctament la configuració del signe. Després, practiquem els signes en diverses ocasions.

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona UABCEI - Campus D'Excel-Lència Internacional

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons