Saltar navegació

Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana

5.3. L’asserció en LSC

L’asserció és una proposició en què s’afirma o es dóna com a certa alguna cosa. En les afirmacions en LSC és fonamental tenir present l’expressió facial, tot i que tenim com a recurs el signe lèxic de l’asserció.

L’estructura bàsica de l’oració en les frases afirmatives va lligada al tipus d’acció que realitza el verb. Així, hi ha situacions en què la semàntica del verb condiciona la posició de l’objecte directe. La posició de l’objecte respecte el verb depèn en part de si l’acció es produeix sobre un objecte que ja existeix o si l’objecte “sorgeix” com a conseqüència de l’acció expressada en el verb. Per tant, distingirem dos tipus d’ordre sintàctic:

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona UABCEI - Campus D'Excel-Lència Internacional

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons