Saltar navegació

Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana

4. La comunicació bàsica en llengua de signes catalana (2)

En aquesta unitat seguirem amb l’aprenentatge dels signes bàsics. Veurem, en primer lloc, l’expressió del temps i a continuació els nombres cardinals. Per últim, per començar a incorporar vocabulari que ens permeti establir les primers converses, aprendrem els signes amb relació a la família.

4.1. L’expressió del temps

El concepte del temps es pot expressar mitjançant sintagmes nominals (Ex. Al febrer hi ha exàmens), adverbis de temps (ahir, avui, demà, etc.) o amb els temps verbals corresponents. En LSC el temps no està expressat dins del verb per tant no hi ha temps verbals. El temps s’expressa mitjançant línies temporals, signes gramaticals i signes lèxics temporals ubicats a l’inici de la frase, que són els que nosaltres veurem. Quan no fem cap marca temporal que ens indiqui quan va tenir, té o tindrà lloc l’acció, llavors estem parlant en present. Vegem una imatge que ens aclarirà aquesta línia temporal imaginaria:

Mostra gràfica de la línia temporal
PASSAT PRESENT FUTUR

Vegem per grups aquests signes lèxics temporals:

Practiquem junts les parts del dia. Feu clic al vídeo per veure el signe:

Practiquem junts els dies de la setmana. Feu clic al vídeo per veure el signe:

Practiquem junts els mesos de l’any. Feu clic al vídeo per veure el signe:

Practiquem junts les estacions de l’any. Feu clic al vídeo per veure el signe:

Practiquem junts les expressions temporals. Feu clic al vídeo per veure el signe:

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona UABCEI - Campus D'Excel-Lència Internacional

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons