Saltar navegació

Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana

6.2. El personal d’administració i serveis (PAS)

En aquest punt de la unitat veurem vocabulari i construccions útils per a la comunicació entre el personal d’administració i serveis i els nostres companys sords signants. Comunicació que pot donar-se en les oficines de la gestió acadèmica, en els serveis de repografia i d’altres.

Vocabulari

Frases

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona UABCEI - Campus D'Excel-Lència Internacional

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons