Saltar navegació

Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana

5.7. Més recursos

Pàgines de web

Llibres, articles i altres redaccions

  • ILLESCAT. 1999. Aprenem LSC! Llibre 1. Barcelona: ILLESCAT (Centre d’Estudis de la Llengua de Signes Catalana).
  • ILLESCAT. 2000. Aprenem LSC! Llibre 2. Barcelona: ILLESCAT (Centre d’Estudis de la Llengua de Signes Catalana).
UAB - Universitat Autònoma de Barcelona UABCEI - Campus D'Excel-Lència Internacional

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons