Saltar navegació

Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana4.2. Els nombres cardinals

Els números en LSC es poden signar amb una o amb dues. Les dues mans es fan servir en contextos formals en els quals convé que el receptor entengui bé la xifra, per exemple, en conferències. Tanmateix, la manera més habitual de signar-los és amb una mà. Així, del número 1 al 5 se signen amb el palmell de la mà mirant cap al cos (cap a dins) i del número 6 al 10 amb el palmell de la mà cap a fora.

Palmell cap a dins Palmell cap a fora

Vegem a continuació aquest canvi d’orientació de la mà en els número del 0 al 10:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A partir del 10 els números incorporen un moviment senzill que veurem tot seguit:

A partir del 999 s’incorpora el signe MIL:

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona UABCEI - Campus D'Excel-Lència Internacional

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons