Saltar navegació

Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana4.3. La família

En aquest punt de la unitat veurem, en primer lloc, dos signes lèxics, dona i home, que d’ara endavant ens serviran també per expressar el gènere en llengua de signes.

Dona Home

En les llengües de signes, les marques de gènere no serveixen per a establir concordances gramaticals, així com sí ocorre en català o en castellà (Un llibre verd / Una taula verda), sinó que s’utilitzen exclusivament per fer distincions de sexe.

Professora Professor

Cal dir, també, que existeixen d’altres maneres de fer aquesta distinció, per exemple, mitjançant l’oposició lèxica.

Mare Pare

Generalment, si no marquem el gènere llavors es considera que parlem del sexe maculí, per tant, el femení es considera l’opció marcada. Tanmateix, nosaltres marcarem totes dues opcions per tal de familiaritzar-nos-en.

Practiquem junts el vocabulari de la família en LSC mitjançant vídeos.

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona UABCEI - Campus D'Excel-Lència Internacional

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons