Saltar navegació

Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana

5.4. La negació en LSC

El procés de negació consisteix a rebutjar una asserció. Les oracions negatives en LSC apareixen marcades amb una partícula que pot provocar canvis en l’expressió. Generalment, l’ordre és el mateix que les oracions afirmatives i s’afegeix la negació al final.

Com podem observar en els exemples anteriors, la negació s’expressa bàsicament mitjançant el signe bàsic de negació NO. Aquest signe ha d’anar acompanyat per força de la marca no manual, que consisteix en un moviment lateral del cap a banda i banda. Aquesta marca no manual és obligatòria i, de fet, en LSC, aquest moviment del cap pot negar una proposició sense que calgui articular el signe manual NO. Vegem-ne un exemple:

MARXAR ARA neg

Pel que fa a la negació, cal esmentar en darrer lloc que hi ha alguns verbs que incorporen la negació en el signe. Aquest ús és obligatori i fa que desaparegui la partícula de negació. Cal recordar que, en ser una negació, el verb anirà al final. Vegem alguns d’aquests verbs en les seves formes afirmatives i negatives.

Hem de recordar que aquest darrer verb en la seva forma negativa (HAVER-HI-NO) té el tret no manual “ap” que fem amb la boca. Observem, recordem-ho i practiquem.

HAVER-HI HAVER-HI-NO PROBLEMA HAVER-HI-NO

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona UABCEI - Campus D'Excel-Lència Internacional

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons